Onze doelstellingen

Welkom bij de N-VA Moerbeke-Waas.

Wij gaan ons blijven inzetten naar de openbare veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van onze gemeente, zonder daarbij het financiële aspect van het geheel uit het oog te verliezen.

Alhoewel wij in de oppositie gedwongen werden door de jarenlange overheersende druk van de huidige meerderheidspartij,  blijven wij geloven in een meer-partijen coalitie binnen het bestuur van Moerbeke-Waas.
Wij zullen daarom ook steeds klachten of voorstellen tot verbetering van de leefomgeving, op alle gebieden, aankaarten bij de college van Burgemeester en Schepenen (CBS) en telkens om verantwoording vragen, zowel schriftelijk bij het CBS als mondeling op de gemeenteraad.

Zo zijn wij er reeds in geslaagd om enkele verkeersgevaarlijke situaties aan te kaarten waar een reactie is op gekomen. 
Wij weten ook dat een onmiddellijke oplossing niet altijd mogelijk is maar wij blijven de situatie volgen en reageren wanneer nodig.

Zo kunnen alle Moerbekenaars (en uiteraard horen daar ook de bewoners van de Kruisstraat en Koewacht bij) altijd terecht bij één van de bestuursleden in hun buurt om zaken aan te kaarten of mistoestanden aan te klagen.
Deze grieven zullen telkenmale in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken worden waarna een actieplan zal uitgestippeld worden. 
De melders zullen steeds een persoonlijk antwoord krijgen van de actie die wij al dan niet zullen ondernemen.

Uiteraard zullen dringende zaken onmiddellijk aangepakt worden door één van de bestuursleden, onder leiding van de voorzitter.

Wij blijven een partij van en voor de bewoners van Moerbeke-Waas en zullen steeds een luisterend oor bieden aan de Moerbeekse bevolking.

Heeft u interesse in een lidmaatschap bij onze afdeling, of denkt u een meerwaarde te kunnen betekenen als bestuurslid, 
neem dan contact op met één van de bestuursleden in uw buurt,  wij volgen uw aanvraag van nabij op, en houden u op de hoogte.

Wij voeren open communicatie hoog in ons vaandel en zullen er alles aan doen om de Moerbeekse bevolking op de hoogte te houden van wat er reilt en zeilt in onze gemeente en op politiek vlak.

U kan ons volgen op Facebook en op Twitter, alsook via onze website. 

Bedankt voor de interesse en het vertrouwen en hopelijk tot spoedig.

De voorzitter