Nieuws

Op 26 oktober 2021

AGENDA OPENBAAR Goedkeuring verslag vorige zitting. Goedkeuring gemeentelijke dotatie 2022 voor de hulpverleningszone Centrum. Kerkfabriek H.Hart Kruisstraat: budget 2022. TMVS dv: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag. TMVW ov: kennisname agenda …

Op 7 september 2021

Agenda   OPENBAAR 1. Goedkeuring verslag vorige zitting.2. Tussentijdse rapportering BBC 2020.3. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot de welzijnsvereniging Audio.4. Audio: kennisname jaarrekening 2020.5. Visienota beleid omtrent het bouwen van meergezinswoningen.6. Principiële beslissing om het …

Op 26 november 2020

De volgende gemeenteraad van Moerbeke zal wegens het jaareinde niet op de laatste dinsdag van december doorgaan, maar op dinsdag 15 december 19.30 uur . Wie wil kan deze vergadering Live beluisteren. Interesse in een van de vorige gemeenteraden?  Je kan ze steeds opnieuw beluisteren via de pagina …