Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 6 april 2016

Op 22/03/2016 heeft Arnold Willem de eed afgelegd in de gemeenteraad. Wij wensen hem met het voltallig bestuur alle succes toe.   Bert Geurts Webbeheerder …

Op 6 maart 2016

NIEUWBOUWPROJECT ASSISTENTIEWONINGEN: …

Op 10 februari 2016

NIEUWBOUWPROJECT OCMW - ASSISTENTIEWONINGEN   Gevolgen voor de bewoners van de huidige bejaardenwoningen   Situering Het OCMW zal begin dit jaar beginnen met de bouw van nieuwe AW.  Dit zijn 22 nieuwe woongelegenheden die de oudere bejaardenwoningen zullen vervangen.  De bejaardenwoningen …

Op 6 februari 2016

Was N-VA dan toch juist in zijn visie naar de geheimdoenerij van de meerderheid in onze gemeente? In het kader van de bejaardenwoningen bij OCMW, had CD&V reeds eenzelfde conclusie getrokken. Onze visie wordt nu nog versterkt door de stellingname van CD&V en nu ook SP.A in het kader van de …

Op 5 februari 2016

Op 26/02/2016 zal N-VA de statutaire bestuursverkiezingen houden. Alle stemgerechtigde leden zullen uiterlijk op 11/02/2016 de uitnodigingsbrief krijgen om hun kandidatuur in te dienen.Een uitgebreide voorstelling van de mogelijkheden en een kandidatuurformulier is ingesloten. De uiterste datum van …

Op 25 januari 2016

In ons artikel van 03/11/2016 haalden wij ons vermoeden aan dat er mogelijks voorafgaande gesprekken werden gevoerd inzake een vrijwillige fusie tussen Moerbeke en Lokeren. Wij herhalen ook hier dat wij a priori niet tegen een eventuele fusie zijn en dat dit hier nu niets terzake doet.Wij kaarten …